Tekoälytuettu kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

24 000,00


Projektin aikataulu

Projektin aloituspäivämäärä: 01.02.2019
Projektin päättymispäivämäärä: 31.08.2019


Tiivistelmä

Projektin tarkoituksena on tutkia tekoälyn hyödyntämistä kiinteistöjen ennakoivassa kunnossapidossa. Kiinteistöjen korjauskustannukset Suomessa ovat vuosittain miljardeja euroja, johon tekoäly voisi tuoda merkittävän säästöpotentiaalin. Rakennusten kunnossapito on kansainvälisesti merkittävä tutkimuskohde, mutta Suomessa alan tutkimuksessa ollaan vielä alkuvaiheessa. Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluu kunnon jatkuva seuranta ja korjaustarpeiden selvittäminen sekä ennakointi. Suomessa ei ole tutkimusryhmämme tietojen mukaan vielä yhtenäistä tietokantaa, johon kiinteistöistä havaittuja puutteita olisi kerätty reaaliajassa. Tämänkaltainen yhtenäinen rakennustietokanta mahdollistaa niin kansallisia kuin kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja vastaa alan nopeasti kasvavaan kysyntään


Vastuullinen johtaja


Muut projektiin liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-27-01 klo 10:35