B2 Book section
Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus (2015)


Ilmonen, K. (2015). Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus. In R. Valli, & J. Aaltola (Eds.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (pp. 134-148). PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ilmonen, Kari
Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
Parent publication editors: Valli, Raine; Aaltola, Juhani
ISBN: 978-952-451-660-0
Edition: 4. uud. p.
Publication year: 2015
Pages range: 134-148
Number of pages in the book: 302
Publisher: PS-kustannus
Publication country: Finland
Publication language: Finnish
Open Access: Publication channel is not openly available


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes
Reporting Year: 2015
JUFO rating: 0

Last updated on 2019-08-07 at 16:05