B2 Book section
Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus (2018)


Ilmonen, K. (2018). Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (pp. 134-148). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ilmonen, Kari
Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
Parent publication editors: Valli, Raine
ISBN: 978-952-451-825-3
Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos
Publication year: 2018
Pages range: 134-148
Number of pages in the book: 321
Publisher: PS-kustannus
Place of Publication: Jyväskylä
Publication country: Finland
Publication language: Finnish
Open Access: Publication channel is not openly available

Free keywords: Kokkola University Consortium Chydenius


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes
Reporting Year: 2018
Preliminary JUFO rating: Not rated

Last updated on 2019-08-07 at 18:24