A1 Journal article (refereed)
Aikasarjamallit apuna Suomen talouden seurannassa (2019)


Juvonen, Petteri; Anttonen, Jetro; Fornaro, Paolo; Nissilä, Wilma; Nyberg, Henri; Pönkä, Harri (2019). Aikasarjamallit apuna Suomen talouden seurannassa. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 115 (3), 440-457. https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2019/10/KAK_3_2019_nettiin-44-61.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Juvonen, Petteri; Anttonen, Jetro; Fornaro, Paolo; Nissilä, Wilma; Nyberg, Henri; Pönkä, Harri
Journal or series: Kansantaloudellinen aikakauskirja
ISSN: 0022-8427
eISSN: 2343-063X
Publication year: 2019
Volume: 115
Issue number: 3
Pages range: 440-457
Publisher: Kansantaloudellinen yhdistys
Place of Publication: Helsinki
Publication country: Finland
Publication language: Finnish
Open Access: Publication published in an open access channel
Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65955


Abstract

Viimeisten vuosikymmenien aikana kansainvälisessä ekonometrisessa tutkimuskirjallisuudessa on esitetty useita makrotaloudellista tilaa kuvaavien muuttujien informaatiota yhdistäviä lyhyen aikavälin mallinnus- ja ennustemenetelmiä. Näitä ns. nowcasting-menetelmiä on myös onnistuneesti hyödynnetty ja sovellettu Suomen talouden seurantaan. Tässä artikkelissa esittelemme katsauksen monella taholla tehtyyn kehitystyöhön ja näiden hankkeiden yhteydessä saatuihin tuloksiin Suomen aineiston tapauksessa. Suomen taloutta koskevien suhdanneindeksien hyödyntämisen myötä suhdanteiden käännepisteiden määrittäminen on tarkempaa ja käännepisteiden tuottamia taantumajaksoja voidaan vastaavasti ennustaa binäärivastemalleja käyttäen. Suomen Pankin nowcasting-malli mahdollistaa puolestaan uusien tilastojulkistusten uutisarvon analyysin. Tilastokeskuksessa ja Etlassa on vastaavasti hyödynnetty moderneja koneoppimisen menetelmiä, jotta puutteellisesta mikroaineistosta kyetään tuottamaan bruttokansantuotteen pikaestimaatteja aiempaa lyhyemmällä viiveellä. ETLAnowprojektissa hyödynnetään puolestaan mm. uusia Google-hakutilastoja työttömyyden ennustamisessa.

Free keywords: Finland


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes
Preliminary JUFO rating: 1

Last updated on 2019-21-10 at 11:04