Humanistiset tieteet


Ylätieteenala(t)


Alatieteenala(t)


Hankkeet

Ammatilliset viestintärepertuaarit. Mitä ne ovat ja miten ne kehittyvät?
Räisänen, Tiina
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Suomen Akatemia
01.08.2016-31.07.2019
Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk
Kuronen, Mikko
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Svenska litteratursällskapet i Finland
01.01.2015-31.12.2019
Kuinka poliittisesta tuli henkilökohtaista. Käytännön feminismi Suomessa.
Turunen, Arja
Historian ja etnologian laitos
Suomen Akatemia
01.09.2015-31.08.2018
Opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen yhteys oppimiseen ja motivaatioon: Monimenetelmäinen tutkimus
Pakarinen, Eija
Opettajankoulutuslaitos
Suomen Akatemia
01.01.2015-31.12.2017
Rich Multisensory User Experience
Rousi, Rebekah
Informaatioteknologian tiedekunta
TEKES
01.08.2016-31.05.2018
Yhdistyneiden kansakuntien legitimiteetti ja ylikansalliset haasteet, 1990-2019
Kronlund, Anna
Historian ja etnologian laitos
Koneen Säätiö
01.01.2020-31.12.2023


Henkilöt


Viimeisin päivitys 2017-11-10 klo 13:33