Foundations Established by the OP Group


http://www.tutkimusapurahat.fi/fi/etusivu/


Main funder in project

Omistusmuodon vaikutus pankin rahoitusrakenteeseen
Meriläinen, Jari-Mikko
Foundations Established by the OP Group
07/08/2019-06/08/2020
Pankin likviditeetin ja luottoluokituksen kausaalinen yhteys (jatkorahoitus)
Meriläinen, Jari-Mikko
Foundations Established by the OP Group
07/08/2020-31/08/2021

Last updated on 2019-20-08 at 06:20