Salli-Sofia Ritola


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkkihttps://orcid.org/0000-0002-9356-909X


Yleiskuvaus

Olen väitöskirjatutkija Historian ja etnologian laitoksella. Olen ensimmäinen suomalainen väitöskirjatutkija, joka tekee väitöskirjaa suomalaisesta burleskitaiteesta. Tutkimuksessani tarkastelen suomalaisen burleskitaiteen ulkonäköpolitiikan rakentumista kehopoliittisuuden, ikäpoliittisuuden ja sukupuolten representaatioiden näkökulmasta.

Tutkimuksellani on merkittävä kontribuutio sukupuolentutkimuksen, moninaisuuden ja tasa-arvon tutkimukseen, tutkimukseni tuottaessa uusia näkökulmia yhteiskunnan vaikutuksista sukupuoli- ja kehoideaaleihin, laajentaessa moninaisuuden käsityksiä haastamalla patriarkaalisia kehokäsityksiä, sekä dominoivan kulttuurin valta-asetelmia yhteiskunnan rakenteiden muodostumisessa

Olen Historian ja etnologian laitoksen tutkijaseminaarien koordinaattori ja Suomen etnologien yhdistyksen (Ethnos ry) seminaarisihteeri. Olen myös mukana European Network for Queer Anthropology’n (ENQA) hallituksessa tohtoriopiskelijoiden edustajajäsenenä, sekä Lahti Burlesque ry:n johtokunnan jäsenenä ja aktiivina.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Väitöstutkimukseni käsittelee ulkonäköpolitiikan rakentumista kehon, iän ja sukupuolen teemojen kautta. Tarkastelen, miten näitä aiheita tuotetaan, vahvistetaan ja rikotaan burleskin kautta (taidemuoto, joka yhdistää tanssin, teatterin ja satiirin stripteaseen). Analysoin esimerkiksi kehoon liittyviä tulkintoja, kehon kokoon liittyviä keskusteluja, yhteiskunnallisten kauneusihanteiden vaikutuksia ja ulkonäköpaineita, eri kehojen näkyvyyttä, sekä valtasuhteita burleskitaiteessa. Tutkimukseni ottaa osaa keskusteluun yhteiskunnallisista normeista ja valtasuhteista sekä niistä konteksteista, joissa näitä normeja tuotetaan. Tarkastelen, miten näihin haasteisiin vastataan taidemuodon kautta, joka tunnetaan ilmaisunvapaudesta ja rajojen rikkomisesta.


Omat asiasanat

burleski, kehollisuus, sukupuoli, ikääntyminen, representaatio, kulttuuriset normit


YSO-asiasanat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:23