Emilia Ahlström


General description

Olen yliopistonopettaja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Toimin osana JYULED - JYUnit for Learning and Digital Education -tutkimusryhmää, joka keskittyy digitaalisen oppimisen ja opetuksen tutkimukseen ja kehittämiseen.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimusintressini liittyvät erityisesti opettajaopiskelijoiden digitaalisen osaamisen kehittämiseen, ohjelmoinnilliseen ajatteluun, digitaalisten oppimisympäristöjen suunnitteluun ja arviointiin sekä erilaisten digitaalisten välineiden pedagogiseen hyödyntämiseen eri oppiaineissa. Olen kiinnostunut myös tekoälyn ja XR-teknologioiden mahdollisuuksista ja haasteista oppimisessa ja opetuksessa. Olen ollut mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus-, kehittämis- ja täydennyskoulutushankkeissa, jotka ovat liittyneet näihin teemoihin.


Projects as Team Member


Publications and other outputs


Last updated on 2023-24-10 at 14:02