Taneli Puputti


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: http://orcid.org/0000-0003-2251-3475


Ei aktiivista nimitystä


Aiemmat tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tämä filologis-kirjahistoriallinen väitöstutkimus käsittelee renessanssihumanisti Flavio Biondon (1392–1463) historiateosta Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades (’Rooman keisarikunnan heikentymisen jälkeinen historia’, lyhyesti Decades, 1453). Teos kattaa tuhannen vuoden ajanjakson Rooman hävityksestä v. 410 Biondon omaan aikaan 1440-luvulle asti. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

1. Kuka luki ja omisti Decades-teoksen kopioita 1400-luvun loppupuolella ja 1500-luvun alkupuolella?
2. Missä tekstimuodoissa Decades-teos levisi ko. ajankohtana?
3. Mikä oli Decades-teoksen maantieteellinen levinneisyys ko. aikana?
4. Miksi ko. aikakauden ihmiset halusivat omistaa ja lukea Decades-teosta?

Teoksen aikalaislukijakuntaa tutkimalla voidaan valaista Flavio Biondon ja hänen historiateoksensa merkitystä mm. hallitsijoiden, humanistien, kauppiaiden ja yliopistojen opettajien sekä opiskelijoiden keskuudessa. Decades oli tärkeä keskiajan määrittäjä ja kuvaaja sekä historian periodijaon (antiikki-keskiaika-uusi aika, ks. seur. kappale) vahvistaja. Se tarjosi ajallisesti ja paikallisesti laajan katsauksen keskiajan historiaan historisoivalla lähestymistavalla. Teoksen tarkoitus on ollut moniulotteinen. Se on samalla lähdekriittisesti humanistisella latinalla laadittu historiateos, paavin asemaa legitimoiva propagandateksti ja maallisia hallitsijoita oikeisiin toimintatapoihin ohjaava pedagoginen opas. Juuri tämän moniulotteisuuden ja -käyttöisyyden vuoksi on tärkeää selvittää, ketkä lukivat ja halusivat omistaa Decadesin. Tutkimus tullaan toteuttamaan hyödyntämällä filologista ja kirjahistoriallista metodologiaa.


Tieteenalat


Omat asiasanat

Flavio Biondo; renessanssi; humanismi; 1400-luku; kirjahistoria; filologia


Viimeisin päivitys 2020-02-09 klo 10:46