Henna Tuomiranta


Yleiskuvaus

Valmistuin maisteriksi Jyväskylän yliopistosta Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta syksyllä 2023 Kulttuuriympäristöjen tutkimuksen maisterinohjelmasta. Suuntauduin museologiaan.

Valmistun vuoden aikana 2024 maisteriksi lisäksi Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (Kumu) tutkinto-ohjelmasta, joka koostuu etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan opinnoista. Valmistuin vuonna 2022 samaisesta tutkinto-ohjelmasta Humanististen tieteiden kandidaatiksi. 

Kaksoismaisterintutkielmani käsitteli vesialueiden ympäristöjen paikkasuhteita Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla, Siikajokilaaksossa. Ajallinen orientaatio tutkimuksessani oli nykyisyys, eli tutkimuksen teon aika vuosina 2021 ja 2022. Etnografian menetelmin toteutettu, useita erillisiä kenttätutkimusjaksoja noin vuoden ajanjaksolla sisältänyt tutkimukseni huomioi myös vesialueisiin liittyvää kulttuuriperintöä, sekä nosti esille tutkimusalueeni vesialueiden ympäristöhistoriaa.

Kandidaatin tutkielmassani tarkastelin etnografiaa, kyselytytkimusta ja autoetnografiaa menetelminä käyttäen, miten koiriin suhtauduttiin erään jyväskyläläisen lähiön julkisissa tiloissa. Julkinen tila painottui tutkimuksessa kyseisen lähiön välittömässä läheisyydessä oleviin ulko- ja ulkoilualueisiin. Koska tutkimuksen teko ajoittui Covid-19 pandemian kiihkeimpään ajankohtaan vuonna 2020, oli tällä myös omalta osaltaan vaikutusta tutkimuksen aiheeseen ja menetelmiin.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tällä hetkellä työskentelen Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden tutkimusavustajana ylipohjoismaisessa, nuoriso- ja maaseutututkimusta yhdistävässä The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-national Qualitative Longitudinal Study in four Nordic Countries (Funore) tutkimushankkeessa.

Olen kiinnostunut erityisesti ihmisten ympäristösuhteista, ihmisten ja muunlajisten välisistä suhteista, ylirajaisuudesta, paikoista, maaseudusta, arjesta, sukupuoleen liittyvistä teemoista, ylikulttuurisuudesta ja kulttuuriperinnöstä, ympäristökysymyksistä ja luonnonvarapolitiikasta. Olen myös kiinnostunut erilaisista muutoksista ja siitä, miten ihmiset reagoivat muutoksiin.

Lisäksi minua kiinnostaa ruokaan kytkeytyvät tutkimusteemat. Aiempaa taustaa ruoka-alalla minulla on yli kymmenen vuoden ajalta. Lukion jälkeen kouluttauduin ravintolakokiksi sekä restonomiksi Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Työskentelin vuosia intohimoisesti ruoka-alalla.


Tieteenalat


Omat asiasanat

ympäristösuhde, vesistösuhde, vesien kulttuuriperintö, ympäristöhistoria


YSO-asiasanat


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:24