Pasi Nevalainen



No active affiliation


Research interests

Tutkimukseni selittää yhteiskunnan ja liiketoiminnan välistä vuorovaikutusta käytännön tasolla. Keskeinen teema on yrityksen sopeutuminen muutokseen, kuten globalisaatioon. Tutkimukseni antaa uutta tietoa yhteiskunnan sääntelyn vaikutuksesta yritykseen sekä toisaalta yrityksen johdon toiminnasta.


Fields of science


Projects as Team Member


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2020-10-11 at 01:26