Minni Matikainen


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkkihttps://orcid.org/0000-0003-4037-9417

X (ent. Twitter) -käyttäjänimihttps://twitter.com/minnimatikainen

LinkedIn-osoitehttps://www.linkedin.com/in/minni-matikainen-661376286/


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Etnografinen monografiaväitöskirjani käsittelee opettajaopiskelijoiden ajattelutapoja muuttavaa oppimisprosessia eli transformatiivista oppimista opettajankoulutuksessa. Aikaisempien tutkimusten mukaan suomalainen opettajankoulutus on maailman mittapuulla huipputasoista, mutta koulutuksen vaikuttavuus kohdistuu pääasiassa opiskelijoiden didaktisiin taitoihin. Vaikuttavuus opiskelijoiden syvempiin ajattelutapoihin, käsityksiin ja asenteisiin on vähäisempää. Tässä tutkimuksessa seurasin ajattelutapoja muuttavaa oppimisprosessia tutkivaa oppimista korostavassa opettajankoulutusmallissa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Keräsin aineiston 2010-luvun loppupuolella ja se koostuu havainnointi- ja tutkimuspäiväkirjasta sekä opettajaopiskelijoiden kirjoitelmista. Analysoin aineiston aineistolähtöisesti, fenomenologis-hermeneuttisella merkitysrakenneanalyysillä. Analyysissä rakennan kuvan transformatiivisesta opettajaksi oppimisesta nelivaiheisena prosessina. Tulkintani mukaan prosessi on ambivalentti ja opiskelijoiden ennen koulutuksen alkua omaksumien henkilökohtaisten, mutta kollektiivisesti jaettujen viitekehysten suuntaama ja rajaama. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytin Jack Mezirow’n transformatiivisen oppimisen käsitettä sekä Thomas Ziehen ajatusta oppimisen ambivalensseista. Tuloksia voidaan hyödyntää uudistettaessa opettajankoulutusta ja yleisemmin korkeakoulutusta. Lisäksi tutkimus lisää ymmärrystä ajattelutapojen muutosprosesseista yleisellä tasolla.


Tieteenalat


Seurantakohteet


Omat asiasanat

korkeakoulutus; opettajankoulutus; luokanopettajakoulutus; aikuiskasvatus; aikuisoppiminen; transformatiivinen oppiminen; uudistava oppiminen; integraatiokoulutus


YSO-asiasanat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:10