Anna-Maija Lämsä


No active affiliation


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimukseni tuottama tieto tukee sosiaalisesti vastuullista johtajuutta sekä kestävää työelämää ja tasa-arvoa. Tieto on tärkeää esimiehille ja johtajille, työelämän kehittäjille ja henkilöstöammattilaisille. Lisäksi tieto palvelee johtamisen koulutusta ja päätöksentekoa yhteiskunnassa.


Fields of science


Follow-up groups


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 17
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-05-09 at 10:35