Jukka Lerkkanen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0003-1660-3757


General description

I am director of developing continous education in the JYU. 


Active JYU affiliations


Research interests

Teen tutkimusta, jolla selvitetään asiakkaiden ohjauksen tarpeita. Niiden kartoituksen avulla voidaan suunnata ohjauspalvelujen suunnittelua ja tarjoamista asiakaslähtöisemmin. Siitä seuraa omaehtoisten, ryhmämuotoisten ja henkilökohtaisten ohjausmuotojen tarkempi kohdentuminen asiakkaiden ohjauksen tarpeisiin. Tällä tavoin saadaan lisää vaikuttavuutta ja tehokkuutta ohjaukseen. Olen kohdentanut tutkimukseni niin nuoriin (perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus, amk) kuin myös aikuisväestöön (työttömät, koulutukseen osallistuvat, työuran muutosta suunnittelevat aikuiset). Tutkimuksestani ovat hyötyneet päätöksentekijät (esim. TEM), koulutuksen järjestäjät (esim. JAMK), ohjauspalvelujen suunnittelijat (esim. JAO) kuin ohjaajat ja heidän asiakkaansa. Teen tutkimustani yhteistyössä Florida State Universityn Tech Centerin kanssa. Tutkimukseni pohjautuu heidän kehittämäänsä CIP-malliin (Cognitive Information Processing).


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs


Last updated on 2023-07-09 at 15:17