Jukka Lerkkanen


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations

Open University, Director


Research interests

Teen tutkimusta, jolla selvitetään asiakkaiden ohjauksen tarpeita. Niiden kartoituksen avulla voidaan suunnata ohjauspalvelujen suunnittelua ja tarjoamista asiakaslähtöisemmin. Siitä seuraa omaehtoisten, ryhmämuotoisten ja henkilökohtaisten ohjausmuotojen tarkempi kohdentuminen asiakkaiden ohjauksen tarpeisiin. Tällä tavoin saadaan lisää vaikuttavuutta ja tehokkuutta ohjaukseen. Olen kohdentanut tutkimukseni niin nuoriin (perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus, amk) kuin myös aikuisväestöön (työttömät, koulutukseen osallistuvat, työuran muutosta suunnittelevat aikuiset). Tutkimuksestani ovat hyötyneet päätöksentekijät (esim. TEM), koulutuksen järjestäjät (esim. JAMK), ohjauspalvelujen suunnittelijat (esim. JAO) kuin ohjaajat ja heidän asiakkaansa. Teen tutkimustani yhteistyössä Florida State Universityn Tech Centerin kanssa. Tutkimukseni pohjautuu heidän kehittämäänsä CIP-malliin (Cognitive Information Processing).


Projects as Principal investigator

Alternative path to university
Ministry of Education and Culture
01/04/2018-31/12/2020
Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT
Centre for Economic Development, Transport and the Environment of North Ostrobothnia
01/09/2015-31/08/2018
Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin
Ministry of Education and Culture
01/08/2020-31/07/2023


Projects as Team Member

Korkeakoulutuksen levittäminen ja osaamistalouden laajentaminen Keski-Suomessa
Parkkonen, Marita
Regional Council of Central Finland
01/09/2018-31/05/2019


Publications


Last updated on 2019-11-11 at 09:34