Tuija Viirret


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0001-6607-0851


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations


Research interests

Tutkin draamaopettajan vuorovaikutusta, ajattelua ja toimintaa prosessidraaman opetustilanteissa. Tutkimukseni avaa draamapedagogisen vuorovaikutuksen piirteitä ja toimintatapoja mikrotasolla. Koska kaikessa opetuksessa vuorovaikutuksen laatu on keskeistä, havaittujen piirteiden ja toimintatapojen sovellettavuutta voidaan tarkastella yleisemminkin, pedagogisen toiminnan makrotasolla. Käytännössä tutkimus antaa aineksia opettajan ammatilliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi kanssaoppijuuden rakentamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi pedagogisessa toiminnassa. Tällainen tieto voi olla avuksi opettajien täydennyskoulutuksessa, jota tarvittaneen myös draaman osalta yhä enemmän, kun uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa (2016) draaman käyttö ilmiöpohjaisessa opetuksessa on painottunut aiempaa vahvemmin.


Fields of science


Publications


Last updated on 2019-11-11 at 09:12