Tuija Viirret


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: http://orcid.org/0000-0001-6607-0851


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkin draamaopettajan vuorovaikutusta, ajattelua ja toimintaa prosessidraaman opetustilanteissa. Tutkimukseni avaa draamapedagogisen vuorovaikutuksen piirteitä ja toimintatapoja mikrotasolla. Koska kaikessa opetuksessa vuorovaikutuksen laatu on keskeistä, havaittujen piirteiden ja toimintatapojen sovellettavuutta voidaan tarkastella yleisemminkin, pedagogisen toiminnan makrotasolla. Käytännössä tutkimus antaa aineksia opettajan ammatilliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi kanssaoppijuuden rakentamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi pedagogisessa toiminnassa. Tällainen tieto voi olla avuksi opettajien täydennyskoulutuksessa, jota tarvittaneen myös draaman osalta yhä enemmän, kun uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa (2016) draaman käyttö ilmiöpohjaisessa opetuksessa on painottunut aiempaa vahvemmin.


Tieteenalat


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2019-11-11 klo 09:12