Maija Gerlander


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-3516-844X


General description


Olen toiminut vuodesta 2021 Movissa yliopistonlehtorina, jonka tehtäväalueena on opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti viestintä- ja kieliopinnoissa. 

  • Keskeinen tehtäväni on toimia Akateemisten opiskelukykytiimin vetäjänä ja vastata tiimin organisoinnista, toiminnan suunnittelusta, yhteistyösuhteiden rakentamisesta yliopiston sisällä että ulospäin sekä tiimin tehtäviin liittyvän opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä.
  • Tiimin kehittämistyön teemoja ovat mm. saavutettavuutta tukevat sivustot opiskelijoille ja Movin henkilöstölle, opiskelutaidot, erilaiset valmentavat opintojaksot, esimerkiksi viestintävarmuuden kehittämisen kurssit ja työpajat, sekä kampuskoiratoiminta. 
  • Lisäksi tehtäviini kuuluu  tutkimukseen pohjautuvia opetuksen kehittämistehtäviä sekä  tutkimusrahoituksen hankkinta. Tällä hetkellä keskeisin tutkimushankkeista on KTL:n ja Movin yhteisen, Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen (AAKE) - tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa sekä pedagogiseen kehittämiseen että monikielisen vuorovaikutusosaamisen tutkimukseen. Toinen keskeinen tutkimushanke on viestintävarmuutta kehittävien opintojaksojen vaikuttavuus. 
  • Opetustehtäviini kuuluu erityisesti viestintävarmuuteen liittyvien opintojaksojen ja työpajojen suunnittelu.Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Fields of science


Publications and other outputs


Last updated on 2023-01-11 at 11:38