Olli Rosenqvist


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Olen ihmisen olemisesta ja elämisestä kiinnostunut ihmismaantieteilijä. Ihmisen voidaan sanoa elävän hermeneuttisessa tilassa. Hän käsitteellistää, havainnoi ja elää tilassa – tai voidaan sanoa jopa tiloissa – omilla tavoillaan. Hermeneuttinen tila koostuu sekä kirjaimellisesta, fyysismaantieteellisestä tilasta että kuvaannollisista, abstrakteista tiloista. Ihmisen olemisen ja elämisen ymmärtämiseksi on välttämätöntä tutkia tätä kokonaisuutta. Tällainen ymmärrys luo pohjaa yhteisöjen, alueiden ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Urani aikana olen saanut kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, täydentävän rahoituksen hankkimisesta, yliopistojen kolmannesta tehtävästä, kansainvälisistä toiminnasta ja asiantuntijatehtävistä, kuten väitöskirjojen esitarkistuksista, vertaisarvioijan tehtävistä ja tieteellisten lehtien toimituskuntien jäsenyyksistä. Tutkimuksissani olen soveltanut sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Minulle ovat tuttuja sekä haastattelu-, kysely- että kartografiset tutkimukset.


Tieteenalat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen

Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen
Kivinen, Paula
Keski-Pohjanmaan liitto
01.08.2015-31.10.2018
Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle
Kaipainen, Jouni
Keski-Pohjanmaan liitto
01.06.2020-31.12.2020


Julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/4
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2020-22-01 klo 14:53