Sirpa Kannasoja


Contact search available for JYU staff members.

ORCID linkhttps://orcid.org/0000-0002-4286-4988


General description

Toimin tällä hetkellä tutkimuspainotteisissa tehtävissä yliopistonlehtorina. Työskentelen kahdessa valtion tutkimusrahoituksella (STM) toteutettavassa sosiaalityön tutkimushankkeessa. Toinen on Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO). Toinen hanke on Perheen tukena – perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä (PETU). Lisäksi työskentelen Suomen Akatemian rahoittamassa media- ja robottilukutaitoihin liittyvässä tutkimushankkeessa.

Sosiaalityön perustutkinto-opinnot aloitin vuonna 2002. Opintojen ohella ja jälkeen työskentelin aikuissosiaalityössä sekä tein sosiaalityöntekijänä päihde- ja jälkihuoltotyötä nuorten parissa. Ammatillista työtä tehdessä kasvoi kiinnostus sosiaalityötä (tieteenalana) kohtaan. Vuonna 2013 väittelin nuorten sosiaaliseen toimintakykyyn ja perhesuhteisiin liittyen.

Väitöskirjatyöskentelyn jälkeen olen työskennellyt yliopistonlehtorina kolmisen vuotta, jonka jälkeen siirryin yliopistotutkijaksi PROMEQ-tutkimushankkeeseen. Tutkimushanke koostui useista osahankkeista, joista minä osallistuin ikäihmisten osahankkeeseen. Tavoitteenamme oli etsiä ja löytää vaikuttavia keinoja vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja ikääntyvän väestön keskuudessa sekä kehittää yhdessä ikäihmisten ja paikallisten ikäihmisten palveluissa työskentelevien kanssa toimintamalli, jolla on mahdollista tukea ja vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Osallistava ryhmämuotoinen palveluohjaus -toimintamallin kehittämisen jälkeen tutkimme ko. intervention hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia yksin asuvien ikäihmisten keskuudessa. PROMEQ-hankkeen jälkeen työskentelin reilu pari vuotta yliopistonopettajana. Opetin erityisesti sosiaalityön ammattiorientoituneilla kursseilla ja ohjasin pääasiassa kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä toteutettavia opinnäytetöitä. Toimin myös uusien sosiaalityön opiskelijoiden omaopettajana. Vuodet 2021–2022 toimin yliopistotutkijana kahdessa valtion tutkimusrahoituksella (STM) toteutettavassa sosiaalityön tutkimushankkeessa. Toinen hanke on nimeltään Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa (MoRa) ja hankkeen johtajana toimi professori Kati Närhi (JY). Toinen on Lapsen tukena – tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä (LATU) -hanke ja sen johtajana toimi yliopistonlehtori, dosentti Johanna Kiili (JYU). Vuonna 2023 toimin yliopistonlehtorina rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimusmenetelmällisesti olen kiinnostunut yleisesti kvantitatiivisesta tutkimuksesta sekä mixed methods -tutkimuksesta. Tutkimukselliset kiinnostukseni kohdistuvat laajasti ajatellen arviointi- ja vaikuttavuustutkimukseen, rakenteelliseen sosiaalityöhön, lapsi- ja perhesosiaalityöhön, ikääntymiseen, hyvinvointiin ja tutkimusetiikkaan.


Fields of science


Follow-up groups


Projects as Team Member


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 4
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2024-17-04 at 21:10