Sanna Moilanen


No active affiliation


Research interests

Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee yksinhuoltajaäitien epätyypillisinä aikoina tehtävän työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tutkimus tuo esiin, kuinka lastenhoidolliset ongelmat sekä työhön liittyvien aikapaineiden ja kuormittavuuden mutta myös työn myönteisten merkitysten heijastuminen perheen arkeen ovat yhteydessä lasten hyvinvointiin.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications


Last updated on 2021-10-06 at 14:26