Kari Nissinen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: http://orcid.org/0000-0001-5064-2552


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkin suurten kotimaisten ja kansainvälisten tilastoaineistojen avulla koululaisten ja aikuisten osaamista ja oppimistuloksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus antaa kansallisesti merkittävää tietoa koulutusjärjestelmästä, siinä mahdollisesti tapahtuneiden muutosten vaikutuksista ja koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta.


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member

International Reading Literacy Study PIRLS 2021
Rautopuro, Juhani
Ministry of Education and Culture
01/01/2018-28/02/2023
Yliotoksen poimiminen maahanmuuttajataustaisista oppilaista PISA 2021- tutkimuksessa
Rautopuro, Juhani
Ministry of Education and Culture
01/11/2019-31/12/2022


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:14