Tiina Kiviniemi


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0001-8718-6191


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimukseni liittyy kemian yliopisto-opetuksen pedagogiseen kehittämiseen, opiskelijoiden hyvinvointi- ja opintoasioiden ohjaukseen, sekä ensimmäisen opiskeluvuoden vaikutukseen opintoihin sitoutumisessa. Tavoitteenani on tuottaa käytännön tietoa kemian yliopisto-opetuksen laadun parantamiseksi. Fysikaalisen kemian osaamisaluettani on erityisesti optinen spektroskopia (IR-, raman-, UV-vis sekä aikaerotteinen laserspektroskopia)


Fields of science


Keywords (YSO)


Publications and other outputs


Last updated on 2022-11-10 at 12:08