Päivi Fadjukoff


General description

My work focuses on collaboration between different fields of science and different operators and societal sectors to enhance impactful excellence in the broad field of well-being. My main areas of work: 
- Head of Central Finland Health & Wellbeing Ecosystem KEHO
- Development of the University of Jyväskylä School of Wellbeing, JYU.Well


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Dosentuurini ala on psykologia, erityisesti kehitys aikuisiässä. Tutkimus- ja opetustyössäni olen keskittynyt identiteetin muotoutumiseen, sen taustatekijöihin ja siihen yhdistyviin hyvinvointitekijöihin. Olen mm. tutkinut Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimukseen osallistuneiden ammatillista, poliittista, uskonnollista sekä parisuhde- ja elämäntyyli-identiteettiä eri ikävaiheissa.

Tieteellisen työni lisäksi olen tehnyt pitkän uran monitieteisten käytännön vaikuttavuuteen tähtäävien tutkimus- ja kehitysprojektien maailmassa mm. projekteja vetäen sekä projektiportfoliosta vastaavana kehittämispäällikkönä ja laitoksen varajohtajana.


Follow-up groups


Personal keywords

Identity, adult development, well-being, self


Keywords (YSO)


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-14-02 at 14:56