Päivi Fadjukoff


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Toimin Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän KEHOn päällikkönä edistämässä monitoimijaista yhteistyötä hyvinvointiosaamisen ja sen vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Olen kiinnostunut ihmisen myönteisestä kasvusta, osallisuudesta ja voimaantumisesta omana itsenään.
Dosentuurini ala on psykologia, erityisesti kehitys aikuisiässä. Tutkimus- ja opetustyössäni olen keskittynyt identiteetin muotoutumiseen, sen taustatekijöihin ja siihen yhdistyviin hyvinvointitekijöihin. Olen mm. tutkinut Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimukseen osallistuneiden ammatillista, poliittista, uskonnollista sekä parisuhde- ja elämäntyyli-identiteettiä eri ikävaiheissa.

Tieteellisen työni lisäksi olen tehnyt pitkän uran monitieteisten käytännön vaikuttavuuteen tähtäävien tutkimus- ja kehitysprojektien maailmassa mm. projekteja vetäen sekä projektiportfoliosta vastaavana kehittämispäällikkönä ja laitoksen varajohtajana.


Personal keywords

Identity, adult development, well-being, self


Keywords (YSO)


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-31-10 at 10:52