Sofia Kotilainen


General description

Teen hitaasti muuttuvista kulttuuri-ilmiöistä (mm. luku- ja kirjoitustaidon, koulutuksen, perhe- ja sukuverkostojen sekä henkilönnimikäytäntöjen muutos) monitieteistä (historiatieteet, kasvatustieteet, soveltava kielitiede), vertailevaa tutkimusta. Tarkastelen tutkimuskohteitani usein (joukko)elämäkerrallisten menetelmien avulla. Tutkimukseni tulokset selittävät pitkän aikavälin yhteiskunnallista kehitystä ja taustoittavat myös tutkimieni ilmiöiden nykytilaa sekä niihin liittyviä arvoja ja identiteettejä.

Tutkimustyön lisäksi opetan tieteellistä kirjoittamista, kirjoitusviestintää ja tutkimusprosessiin liittyviä taitoja. Kuulun toimittajana kahden vertaisarvioidun tieteellisen lehden (Apples; Kasvatus ja Aika) sekä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirjan toimituskuntaan.


No active affiliation


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Teen hitaasti muuttuvista kulttuuri-ilmiöistä (mm. luku- ja kirjoitustaidon, koulutuksen ja henkilönnimikäytäntöjen muutos) monitieteistä, vertailevaa tutkimusta, joka selittää nykytoimintaamme ja arvojamme. Kirjoitan tuloksistani yleistajuisten julkaisujen lisäksi kansainvälisiä tieteellisiä refereejulkaisuja.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 13
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-15-02 at 14:20