Sofia Kotilainen


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Teen hitaasti muuttuvista kulttuuri-ilmiöistä (mm. luku- ja kirjoitustaidon, koulutuksen ja henkilönnimikäytäntöjen muutos) monitieteistä, vertailevaa tutkimusta, joka selittää nykytoimintaamme ja arvojamme. Kirjoitan tuloksistani yleistajuisten julkaisujen lisäksi kansainvälisiä tieteellisiä refereejulkaisuja.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 13
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:08