Jenni Kotila


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkimuskohteisiini kuuluu koulutuksen tutkimus, erityisesti koulutuksen arviointi ja kehittäminen keskittyen vertaileviin kansainvälisiin oppimistulosten arviointitutkimuksiin, kuten Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) ja Programme for International Student Assessment (PISA).
Näissä tutkimuksissa keskitytään arvioimaan ja analysoimaan koulutuksen tilaa ja tuloksia maailmanlaajuisesti sekä osallistujamaittain. Lisäksi tutkitaan erilaisia koulutuksen tilaan ja tuloksiin liittyviä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät koulutukselliseen tasa-arvoon liittyviin ongelmiin sekä siihen, miten yhteiskunnan sosiaaliset, taloudelliset, rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset heijastuvat koulutusjärjestelmään ja koulutuspolitiikkaan. Kansainvälisten arviointien lisäksi nämä tutkimuskysymykset ovat merkityksellisiä myös kansallisissa tutkimuksissa.

Lisäksi, tutkin teoreettisen ydinfysiikan näkökulmasta luonnon perusilmiöitä, joita emme vielä ymmärrä. Teoreettiset ennusteet ohjaavat kokeellista tutkimusta edistäen monia mm. ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, kestävään taloudelliseen kasvuun sekä avaruuden tutkimukseen liittyvien käytännön sovellusten syntyä.


Tieteenalat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen

  • eTIMSS 2023
      • Vettenranta, Jouni
    • Opetus- ja kulttuuriministeriö
    01.01.2021-31.12.2025


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/6
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2023-09-10 klo 12:05