Riitta-Leena Metsäpelto


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-6358-1602


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimukseni liittyy opettamisen ja oppimisen ilmiöihin. Työssäni olen tarkastellut opettajan osaamista ja sen kehittymistä jatkumona opiskelijavalintavaiheesta koulutuksen kautta työelämään. Lisäksi olen kiinnostunut oppimisen ja motivaation kehityskuluista erityisesti lapsilla ja nuorilla, joilla on käyttäytymisen pulmia. Tutkimuksessani pyrin tarkastelemaan kehityksellisiä prosesseja eli muutosta ja kehittymistä pitkällä aikavälillä seuranta-aineistojen avulla.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 5
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-15-01 at 18:57