Maria Ruohotie-Lyhty


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-6972-5064


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimusteni keskiössä ovat kielenoppijoiden ja kieltenopettajien kokemukset. Tutkin muun muassa, miten tunteet liittyvät kielen valintaan ja opiskeluun panostamiseen sekä miten kielten opettajat kokevat ulkoiset paineet kuten ylioppilaskirjoitukset osana työtään. Tutkimukseni auttavat osaltaan näkemään kielten oppimisen ja opettamisen laajempina ilmiöinä kuin sanaston kertaamisina tai muina ulkoisesti nähtävinä harjoittelusuorituksina. Laajempi ymmärrys auttaa kehittämään koulutusta esimerkiksi siten, että taitojen lisäksi oppilailla ja opettajilla on enemmän uskallusta käyttää taitojaan.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:09