Maria Ruohotie-Lyhty


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0002-6972-5064


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Tutkimusteni keskiössä ovat kielenoppijoiden ja kieltenopettajien kokemukset. Tutkin muun muassa, miten tunteet liittyvät kielen valintaan ja opiskeluun panostamiseen sekä miten kielten opettajat kokevat ulkoiset paineet kuten ylioppilaskirjoitukset osana työtään. Tutkimukseni auttavat osaltaan näkemään kielten oppimisen ja opettamisen laajempina ilmiöinä kuin sanaston kertaamisina tai muina ulkoisesti nähtävinä harjoittelusuorituksina. Laajempi ymmärrys auttaa kehittämään koulutusta esimerkiksi siten, että taitojen lisäksi oppilailla ja opettajilla on enemmän uskallusta käyttää taitojaan.


Tieteenalat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/4
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-11-10 klo 12:09