Saara Kaski


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0001-9989-4224


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimuksessamme kehitetään mineraalien tunnistamiseen ja luokitteluun laserspektroskopiaan perustuvia menetelmiä, joita tulevaisuudessa voitaisiin käyttää louhitun aineksen tehokkaaseen lajitteluun jo kaivoksella ns. on-site analyysina.


Fields of science


Follow-up groups


Projects as Principal investigator


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-18-08 at 12:30