Heli KananenNo active affiliation


Research interests

Rauhaan paluun kautta koskevan tutkimuksen tekeminen syventää suomalaisten näkemystä yksilöille, perheille ja kansakunnalle merkittävistä vaiheista. Tukee identiteetin rakennusta. Kokemustiedon avulla voidaan tavoittaa kriisitilanteista selviytymistä edistäneitä toimintamalleja. Henkisten rakenteiden avaaminen sodanjälkeisellä kaudella auttaa ymmärtämään nykytodellisuutta.


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:23