Mari Honko


General description

Työskentelen Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa tutkijatohtorina. Tutkimuksessa ja opetuksessa työni ydinaluetta ja sydäntä lähellä ovat erityisesti seuraavat soveltavan kielitieteen teemat:

  • kielitaidon arviointi: arvioinnin oikeellisuuus, oikeudenmukaisuus ja vaikutukset, arvioijakäyttäytyminen
  • yhteiskunnan digitalisoitumiseen liittyvät muutokset aikuisten kirjoittamisessa ja kirjoitustaidon arvioinnissa
  • monikielisyys ja (toisen) kielen oppiminen, erityisesti suomi toisena ja vieraana kielenä
  • myöhempi kielenkehitys (suomi äidinkielenä)
  • sanasto toiminnallisen kielitaidon osana
  • kielikäsitykset ja kielitietoinen pedagogiikka.


Nykyisessä tehtävässä tutkimukseni linkittyy tiiviisti Yleisiin kielitutkintoihin ja etenkin suomen kielen tutkintoihin. YKI-tutkimuksessa tutkimuksen kohteena ovat muun muassa tutkintotehtävien ja arvioinnin laatu sekä osallistujiin kielitaitoon ja tutkintoihin osallistumiseen liittyvät tekijät. Lisäksi tutkimme kielitaidon arviointia arvioijien näkökulmasta. Tutkimus kulkee rinnan Yleisten kielitutkintojen kehittämistyön ja kielitaidon arvioinnin yhteiskunnallisten tarpeiden kanssa. Ajankohtaisia kehittämisen ja tutkimuksen kohteita Yleisissä kielitutkinnoissa ovat muun muassa kielitaidon arvioinnin digitalisointi ja tutkintojen vaikuttavuus sekä kielitaidon riittävyyteen liittyvät näkökulmat.

Virittelen mielelläni yhteistyötä esimerkiksi edellä mainituista teemoista. Tutkijatohtorin tehtävä on tutkimuspainotteinen, mutta osallistun myös esimerkiksi opinnäytteiden ohjaukseen ja sidosryhmätyöskentelyyn. Aikaisemmin olen toiminut myös opettajana eri koulutusasteilla niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Ole rohkeasti yhteydessä!


Tieteellinen koulutus ja pätevyys

dosentti: soveltava kielentutkimus (Jyväskylän yliopisto) / title of docent: applied language studies (University of Jyväskylä)
filosofian tohtori: suomen kieli (Tampereen yliopisto) / PhD: Finnish language - applied language studies (Tampere University)


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

I work as a postdoctoral researcher at the Centre for Applied Language Studies. In research and teaching, I am particularly interested in the following topics in applied linguistics: language assessment, Finnish as a second language, multilingualism and (second) language learning, language beliefs, language awareness and language-aware pedagogy, linguistic diversity and language variation.


Fields of science


Follow-up groups


Personal keywords

language assessment; language test assessment; critical language assessment; second language learning; Finnish as a second language; multilingualism; language awareness; language beliefs; later language development


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 3
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Author of research datasets


Last updated on 2024-17-04 at 21:11