Jenni Salminen


Yleiskuvaus

Tutkimukseni keskiössä on opettajan ja lasten välinen vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alaluokilla. Minua kiinnostaa erityisesti se, millä tavalla opettajan ja lasten välisen vuorovaikutuksen piirteet ja laatu ovat yhteydessä lasten oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin, mutta myös se, miten opettajan ominaisuudet ja kokemukset muokkaavat ryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tutkimuksessani tarkastelen myös sitä, millä tavoin vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen piirteet ja kotiympäristön tekijät–yhdessä ja erikseen varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa–muovaavat lasten kehitystä ja oppimista. EarlyMath-hankkeessa tutkimukseni kohdistuu kodin ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen rooliin varhaisten matemaattisten taitojen kehityksessä. Tutkijana pyrin laajemmin ymmärtämään aikuisen ja lasten välisen vuorovaikutuksen dynaamisuutta ja kaksisuuntaisuutta varhaisen oppimisen kontekstissa.

Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina ERC rahoitetussa EarlyMath-projektissa (2021–2026, PI Minna Torppa), jossa toimin vastuullisena tutkijana Taaperon ensiaskeleet matematiikkaan -osatutkimuksessa. Johdan Vuorovaikutus, Kasvu ja Oppiminen (VUOKKO) -pitkittäistukimusta (2015–2025). Toimin myös asiantuntijana eTALE Africa 2 -projektissa (Niilo Mäki Instituutti, 2023–2026), jossa kehitetään varhaiskasvatuksen ja matematiikan sisältöjä opettajankoulutuksen tueksi Saharan etelänpuoleiseen Afrikkaan. Olen myös CRITICAL-hankkeen (STN, 2020-2026) sekä Herkin silmin -tutkimuksen tutkimusryhmien jäsen.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tieteenalat


Seurantakohteet


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/3
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Tutkimusaineiston tekijä


Viimeisin päivitys 2024-03-06 klo 18:48