Päivikki Jääskelä


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0002-3794-0325


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Tutkimukseni ohjaavat ja antavat perusteluita yliopisto-opetuksen kehittämiselle, sen tukitoimille ja arvioinnille. Tutkimukseni tuottaa myös empiiristä tietoa yliopisto-opetuksen kehittämistyön vaikuttavuudesta. Opiskelijan toimijuus ja oppimisympäristö -tutkimus tarjoaa menetelmällisiä työkaluja arvioida ja kehittää yliopisto-opetusta. Yliopiston opetushenkilökuntaan kohdistuvat tutkimukset antavat tietoa opettajien pedagogisesta ajattelusta, kehittämisorientaatioista sekä opetuksen kehittämisen reunaehdoista. Tutkimuksistani hyötyvät erityisesti yliopisto-opetuksen kehittäjät, pedagogiset johtajat, koulutusjohto ja koulutuspoliittiset päättäjät.


Tieteenalat


Julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2019-11-11 klo 09:10