Mikko Aro


General description

I am a professor of Special Education, and the co-director of the Center of Excellence in Learning Dynamics and Intervention research (InterLearn; Academy of Finland, 2022-2029). Within the multidisciplinary InterLearn consortium I lead the research team of Educational Sciences.  My main research interests relate to typical and atypical development of learning skills (esp. literacy and math), as well as educational interventions of learning problems.


Active JYU affiliations


Research interests

Olen tutkinut erityisesti oppimisen perustaitojen, luku- ja kirjoitustaidon sekä matematiikan taitojen kehitystä ja oppimisen vaikeuksia. Tieteenalani erityispedagogiikan näkökulmasta yhtenä keskeisenä tavoitteena on erityisesti oppimisen tuen keinojen kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden arviointi.

Tällä hetkellä toimin yhtenä vastuullisena tutkijana ja varajohtajana Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikössä (Suomen Akatemia, 2022-2028), jossa on konsortio-osapuolina Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja Psykologian laitosten lisäksi Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitos. Huippuyksikön tutkimushankkeissa selvitetään oppimisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin välisiä kehityksellisiä yhteyksiä sekä tutkitaan millaiset tekijät vaikuttavat yksilölliseen vaihteluun opetuksellisesta tuesta hyötymisessä. Hankkeessa kertyvä tieto autaa kehittämään yksilöllisesti kohdennetumpia ja kokonaisvaltaisempia oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinoja, joilla vaikutetaan sekä oppijoiden hyvinvointiin että oppimiseen.


Fields of science


Personal keywords

special education; educational psychology; learning disabilities; dyslexia; mathematical disabilities; support for learning; intervention research; learning motivation; learning related emotions; self-beliefs


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 10
Go to next page
Go to last page


Contributor of research datasets


Last updated on 2023-20-10 at 14:08