Tiina Lämsä


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-7565-5023


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Teen kulttuurintutkimuksellisesti orientoitunutta lapsuudentutkimusta ja selvitän päiväkirjamenetelmää käyttämällä, millaista lapsuutta lasten arkielämässä tuotetaan. Lapsuuskäsityksien tutkiminen on tärkeää, sillä ne koskettavat lasten elämäntodellisuutta ohjaamalla suhtautumistapaa lapsiin ja vaikuttavat myös lasten omaan itseymmärrykseen.


Fields of science


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:11