Mikko Mönkkönen


Yleiskuvaus

Olen soveltava ekologian professori. Asiantuntemukseni liittyy luonnonvarojen käytön kestävyyden kysymyksiin ja erityisesti metsiin. Lajiryhmistä tunne parhaiten linnut mutta tutkimukseni on kohdistunut myös muihin metsissä eläviin eliöryhmiin, mm. liito-oravaan.

Olen jäsen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa (https://www.kestavyyspaneeli.fi/). Tämä tiedepaneeli tukee kestävään kehitykseen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tuomalla siihen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä sekä edistää ympäristö-, talous- ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittamista.

Toimin tällä hetkellä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina.
Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Metsien biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tutkimus paljastaa mahdollisuuksia yhteensovittaa tehokas puuntuotanto ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän metsien käytön kanssa. Tutkimus luo tietopohjaa Suomen metsien monikäytön suunnitteluun ja toteuttamiseen kaikille metsäalan toimijoille. orcid.org/0000-0001-8897-3314


Tieteenalat


Seurantakohteet


Omat asiasanat

Biodiversiteetti; ekosysteemipalvelut; luonnon monimuotoisuus; boreaaliset metsät; metsien kestävä käyttö


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/2
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/2
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/11
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Tutkimusaineiston toteuttamiseen osallistuja


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:11