Juha KnuutinenNo active affiliation


Research interests

Tutkimuksiemme tavoitteena on kehittää metsäteollisuuden prosessi- ja jätevesien, yhdyskuntajätevesien ja ympäristön haitta-aineiden (mm. lääkeainejäämien) analysointitekniikoita. Pyrkimyksenä on saada uusia tieteellisesti mielenkiintoisia, mutta samalla myös käytännön kannalta hyödyllisiä tutkimustuloksia.


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:24