Minna-Riitta Luukka


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-3011-5517


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkin suomen kieltä ja sen käyttöä erilaisissa tilanteissa – esimerkiksi mediassa, akateemisissa yhteisöissä ja koulussa. Erityisesti olen kiinnostunut tekstitaidoista, niiden kehittymisestä ja arvioinnista sekä kielen rakentamista merkityksistä ja identiteeteistä. Tutkimuksistani on iloa esimerkiksi heille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten kielen avulla vaikutetaan ja luodaan kuvaa maailmasta. Tutkimuksiani on hyödynnetty myös äidinkielen opetuksen kehittämisessä ja ylioppilastutkinnon uudistamisessa.


Fields of science


Follow-up groups


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-11-10 at 12:12