Minna-Riitta Luukka


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: http://orcid.org/0000-0002-3011-5517


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkin suomen kieltä ja sen käyttöä erilaisissa tilanteissa – esimerkiksi mediassa, akateemisissa yhteisöissä ja koulussa. Erityisesti olen kiinnostunut tekstitaidoista, niiden kehittymisestä ja arvioinnista sekä kielen rakentamista merkityksistä ja identiteeteistä. Tutkimuksistani on iloa esimerkiksi heille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten kielen avulla vaikutetaan ja luodaan kuvaa maailmasta. Tutkimuksiani on hyödynnetty myös äidinkielen opetuksen kehittämisessä ja ylioppilastutkinnon uudistamisessa.


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member

SA profilointi 2 (2016-2020)
Hämäläinen, Keijo
Academy of Finland
01/04/2016-30/11/2020
Profiling actions, 4. round, at JYU
Hämäläinen, Keijo
Academy of Finland
01/04/2018-31/08/2022
Profiling actions at JYU, round 5.
Hämäläinen, Keijo
Academy of Finland
01/04/2019-31/08/2023


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:16