Matti RoittoNo active affiliation


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tällä hetkellä tutkin Demokratian voimavirrat -hankkeessa Suomen ja Ruotsin demokratisaatioprosesseja vuosina 1890-1930. Keskityn geopolitiikan vaikutuksen selvittämiseen. Aiheen tutkimus on tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään nykyistä tilannetta ja siihen johtanutta kehitystä. Lisäksi maiden välistä systemaattista vertailua on tehty vähän ja kansalliset traditiot sekä suuret kertomukset ovat kansainvälisestikin olleet pitkään korostetussa roolissa.


Follow-up groups


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 3
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2024-17-04 at 21:11