Matti Roitto


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations

Open University, Part-Time Teacher


Previous or other affiliations

Matti Roitto, Department of History and Ethnology (University of Jyväskylä), Postdoctoral Researcher
Matti Roitto, Open University (University of Jyväskylä), Part-Time Teacher
Matti Roitto, Department of History and Ethnology (University of Jyväskylä), Project Researcher


Research interests

Tällä hetkellä tutkin Demokratian voimavirrat -hankkeessa Suomen ja Ruotsin demokratisaatioprosesseja vuosina 1890-1930. Keskityn geopolitiikan vaikutuksen selvittämiseen. Aiheen tutkimus on tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään nykyistä tilannetta ja siihen johtanutta kehitystä. Lisäksi maiden välistä systemaattista vertailua on tehty vähän ja kansalliset traditiot sekä suuret kertomukset ovat kansainvälisestikin olleet pitkään korostetussa roolissa.


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2020-10-11 at 13:21