Matti Roitto


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tällä hetkellä tutkin Demokratian voimavirrat -hankkeessa Suomen ja Ruotsin demokratisaatioprosesseja vuosina 1890-1930. Keskityn geopolitiikan vaikutuksen selvittämiseen. Aiheen tutkimus on tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään nykyistä tilannetta ja siihen johtanutta kehitystä. Lisäksi maiden välistä systemaattista vertailua on tehty vähän ja kansalliset traditiot sekä suuret kertomukset ovat kansainvälisestikin olleet pitkään korostetussa roolissa.


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-05-09 at 10:35