Riitta Virinkoski


Yleiskuvaus

Oppiaineisiin liittyvät tehtävät (Erityispedagogiikka, Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen)

  • Suunnittelu ja kehittäminen
  • Opetus
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Muut tehtävät ja osaamisalueet


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkimuksessani keskiössä ovat opettajien, etenkin erityisopettajien kyky arvioida oppilaiden lukemisvalmiuksia koulun alussa sekä tunnistaa lukutaidon (lukusujuvuus, luetun ymmärtäminen) vaikeuksia peruskoulussa. Lisäksi tutkin opettajien käyttämiä lukutaidon arviointimenetelmiä sekä opettajien tekemien arviointien tarkkuutta verrattuna oppilaiden tekemiin testeihin.

Toinen laajempi tutkimusintressini on osa-aikaisen erityisopetuksen vaikuttavuus tukea tarvitsevien oppilaiden lukemisen ja aritmetiikan taitojen kehitykseen.


Tieteenalat


Omat asiasanat

lukivaikeusriski; lukemisvaikeudet; arviointi; tarkkuus; erityisopettajat; luokanopettajat; osa-aikainen erityisopetus; taitojen kehitys; tuen vaikuttavuus


Julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-24-02 klo 08:54