Riitta Virinkoski


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0002-7270-8230


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkimuksessa kuvaillaan opettajien käyttämiä lukutaidon arviointimenetelmiä sekä vertaillaan opettajien havaintojen (tietyt lukutaidon osa-alueet) ja oppilaiden testitulosten vastaavuutta 1. ja 6. luokalla. Opettajat saavat lisätietoa siitä miten voidaan tunnistaa lukemisessaan pulmia kohtaavat oppilaat samoin kuin sen määrittelyyn, miten pystyttäisiin tunnistamaan lukemisessaan tukea tarvitsevat oppilaat ja tarjoamaan heille riittävää tukea oppimiseen. Tutkimuksessa perehdytään opettajien arvioiden herkkyyteen (sensitivity, miten hyvin opettajat tunnistavat ne oppilaat, joilla on vaikeuksia lukemisessa ja jotka tarvitsevat tukea) ja tarkkuuteen (specificity, miten hyvin opettajat tunnistavat ne oppilaat, joilla ei ole lukemisen pulmia ja jotka eivät testien perusteella tarvitse tukea).Tutkimuksessa käytetään suomalaisia pitkittäistutkimusaineistoja (LKK, Alkuportaat). Lisäksi tutkitaan Alkuportaat-aineiston pohjalta sitä, millaisia syitä erityisopettajat ovat raportoineet osa-aikaiseen erityisopetukseen, samoin kuin raportoituja oppilaiden oheisongelmia 1. luokalla. Erityisopetuksen keston perusteella (1-2 vuotta tai 3-4 vuotta) tutkittiin, miten oppilaiden taidot olivat kehittyneet 1-4 luokilla verrattuna kontrolliryhmään.


Tieteenalat


Omat asiasanat

lukivaikeusriski; lukemisvaikeudet; arviointi; tarkkuus; erityisopettajat; luokanopettajat; osa-aikainen erityisopetus; taitojen kehitys; tuen vaikuttavuus


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-11-05 klo 23:07