Tarja Nikula-Jäntti


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0002-2802-9839


Yleiskuvaus

kielen ja sisällön integrointi (ns. CLIL-opetus), tiedonalakohtaiset kieli- ja tekstikäytänteet, kaksikielinen opetus, luokkahuonevuorovaikutus, monikieliset luokkahuonekäytänteet, kielitietoinen opetus


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Olen kiinnostunut kielen oppimisen ja vieraan kielen käytön ilmiöistä. Lähestyn niitä sosio-funktionaalisesta näkökulmasta, niiden tilannesidonnaisuuden ja monitahoisuuden tunnustaen. Erityisesti olen tutkinut kielen ja sisällön monisyistä yhteyttä tilanteissa, joissa kieli on samanaikaisesti sekä oppimisen kohde että sen väline. Olen kiinnostunut sekä ilmiön käsitteellistämisestä että opetuskäytänteiden tarkastelusta tavoilla, jotka nostavat keskiöön kielen roolin oppimisessa ja tiedonmuodostuksessa pikemminkin kuin kielen sinänsä. Näitä kysymyksiä on tärkeä tutkia yhteistyössä tutkijoiden ja opettajien sekä kielten ja muiden aineiden eksperttien kesken. Alueen tutkimustieto hyödyttää kielitietoiseen opetukseen tähtääviä oppilaitoksia, kielellisesti heterogeenisiä ryhmiä opettavia ja (kieli)koulutukseen liittyvää päätöksentekoa.


Tieteenalat


Omat asiasanat

soveltava kielentutkimus; kielen oppiminen; kielen ja sisällön integrointi; ala- ja oppiainekohtainen kieli; luokkahuonevuorovaikutus; kaksi- ja monikielinen opetus; monilukutaito


YSO-asiasanat


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/7
Go to next page
Go to last page


Tutkimusaineiston tekijä


Viimeisin päivitys 2023-02-12 klo 08:45