Anssi Lensu


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0003-2182-7042


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Ympäristönsuojelutoimia suunniteltaessa on tärkeää tietää, mitkä ovat tutkimusalueen arvokkaimmat luonnonympäristöt useiden lajien kannalta, parhaat elinympäristöt jollekin tietylle lajille tai vaikkapa eniten vesistökuormitusta aiheuttavat lähdealueet. Kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistojen käyttö mahdollistaa näiden asioiden tutkimisen käytettäessä aineistojen analysointiin sopivia laskennallisia analyysi- ja tilastomenetelmiä. Tutkimuksessamme tuotamme, jalostamme ja analysoimme paikkatietoaineistoja pyrkien haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin ehdottamalla ympäristönsuojelullisesti mielekkäämpiä ratkaisuja maankäytön suunnitteluun


Tieteenalat


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-11-10 klo 12:15