Raili Välimaa


No active affiliation


Research interests

www.hbsc.org) tutkimusprojektissa, joka aloitettiin 1983 neljän maan vertailevana tutkimuksena. Tutkimukseen osallistuu noin 40 maata ja aluetta Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Laaja kansainvälinen yhteistyötutkimus mahdollistaa suomalaisten lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja niihin liittyvien tekijöiden tarkastelun paitsi kansallisesti myös eri maita ja alueita vertaillen, jolloin hyvinvointia tukevat ja heikentävät tekijät nousevat tutkimuksen keskiöön. Lasten ja nuorten hyvinvointia tarkastellaan neljän vuoden välein kerättävän kyselyaineiston avulla suhteessa koti- ja kuluympäristöihin sekä kavereihin ja vapaa-aikaan. Uusi tutkimusalue kansainvälisessä tutkimuksessa on terveyden lukutaidon (health literacy)tarkastelu koulukontekstissa. WHO käyttää tutkimuksen tuloksia terveyspolitiikan arvioinnissa ja suunnittelussa.'


Fields of science


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 11
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-31-07 at 14:02