Tuuli Nissinen


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0003-1763-6083


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkin lihasmassan ja fyysisen kunnon ylläpidon merkitystä ja vaikutusmekanismeja erilaisissa lihaskatoa aiheuttavissa tilanteissa. Tutkimukseni lisää ymmärrystä lihasfysiologiasta eri lihaskatotilanteissa ja tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa lihaskadon ehkäisyssä ja hoidossa.


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-04-01 klo 10:34