Tuuli Nissinen


Ei aktiivista nimitystä


Aiemmat tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkin lihasmassan ja fyysisen kunnon ylläpidon merkitystä ja vaikutusmekanismeja erilaisissa lihaskatoa aiheuttavissa tilanteissa. Tutkimukseni lisää ymmärrystä lihasfysiologiasta eri lihaskatotilanteissa ja tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa lihaskadon ehkäisyssä ja hoidossa.


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-31-01 klo 10:33