Perttu Permi


Contact search available for JYU staff members.

X (formerly Twitter) handle: https://twitter.com/PermiPerttu

ResearchGate address: https://www.researchgate.net/profile/Perttu-Permi

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-6281-1138


General description

Professor, Structural biology and biophysics, NMR spectroscopy


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkin proteiinin rakenteen ja toiminnan välistä yhteyttä biofysikaalisten, erityisesti NMR-spektroskopian, ja biokemiallisten menetelmien avulla. Olen erityisen kiinnostunut Staphylococcus aureus -patogeenin (ns. sairaalabakteeri) soluseinän synteesiin ja ylläpitoon vaikuttavista tekijöistä. Kehitämme antibioottiresistenssia vastaan vaihtoehtoisia hoitomuotoja, jotka pohjautuvat ns. peptidoglykaanihydrolaasien eli bakteerin soluseinää hajottavien entsyymien toimintaan.


Fields of science


Follow-up groups


Personal keywords

Ydinmagneettinen resonanssi (NMR) -spektroskopia, rakennebiologia, biofysiikka, S. aureus, luonnostaan epäjärjestäytyneet proteiinit, entsymologia


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-04-11 at 01:57