Piritta Asunta


Ei aktiivista nimitystä


Tutkimuskuvaus

Motorisen oppimisen vaikeutta (DCD) pidetään maailmanlaajuisesti yhtenä tärkeänä lasten terveysriskinä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS2014) opettajien odotetaan myös tunnistavan näitä vaikeuksia. Olen kehittänyt verkkopohjaisen havainnointilomakkeen opettajille (MOQ-T-FI), joka auttaa DCD:n tunnistamisessa.


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2019-11-11 klo 09:05