Soila Lemmetty


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0003-3367-8718


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations


Research interests

Väitöskirjassani tutkin itseohjautuvaa työssä oppimista ja luovuutta sekä niitä raamittavia organisaation kulttuurisia ja rakenteellisia tekijöitä suomalaisissa teknologia-alan kasvuyrityksissä. Joustavuuden ja itseohjautuvuuden vaateet erityisesti IT-alalla mutta myös muissa kasvuyrityksissä haastavat osaltaan myös työssä oppimista, luovuutta ja johtajuutta. Näin ollen väitöskirjan teemat tutkittuna uudessa kontekstissa tuovat arvokasta tietoa myös organisaatioiden käytänteiden kehittämiseksi.


Fields of science


Projects as Team Member


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-11-05 at 23:07