Kati Kivisaari


Ei aktiivista nimitystä


Aiemmat tai muut työsuhteet

Kati Kivisaari, Bio- ja ympäristötieteiden laitos (Jyväskylän yliopisto), Projektitutkija
Kati Kivisaari, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (Jyväskylän yliopisto), tohtoriopiskelija
Kati Kivisaari, Bio- ja ympäristötieteiden laitos (Jyväskylän yliopisto), Tutkijatohtori


Tutkimuskuvaus

Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia säteilyn ekologisia ja fysiologisia vaikutuksia Tšernobylissä. Luonnonvaraisilla nisäkkäillä tehdyt kokeet ovat edelleen aliedustettu osa Tšernobylissä ja Fukushimassa tehdyissä tutkimuksissa. Keskityn väitöskirjassani pieniin nisäkkäisiin, jotka ovat avainasemassa metsäekosysteemissä ja toimivat tärkeänä indikaattorina kun pyritään ennustamaan säteilyn vaikutusta koko ekosysteemiin. Tavoitteena on toteuttaa laaja sarja kokeita, käyttäen useita sukupolvia, joissa pyritään selvittämään kroonisen säteilyn aiheuttamia mikro-evolutiivisia muutoksia luonnonpopulaatioihin. Tutkittavina lajeina ovat: metsämyyrä (Myodes glareolus) ja Apodemus -suvun hiiret, jotka ovat merkittäviä lajeja metsäekosysteemissä ja ovat lisäksi käyttökelpoisia laboratorio-oloissa. Metsämyyrät ja Apodemus -hiiret ovat lisäksi yleisimpiä lajeja Tšernobylin ja Fukushiman alueella. Alustava väitöskirjan rakenne: •Kroonisen säteilyn aiheuttamat muutokset yksilö- ja populaatiotasolla. •Säteily yksilön ympäristössä ja radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen yksilön elimiin, ja tätä seuraavat mahdolliset elinten kehityshäiriöt. •Yksilöiden elinkelpoisuuden kokeellinen tutkiminen matalan ja korkean säteilyn alueilla ja selvittää mahdollisia sukupuolten välisiä eroja.


Tieteenalat


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2020-01-03 klo 10:36