Kaisa Helttunen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: http://orcid.org/0000-0001-7455-4207


Active JYU affiliations

Department of Chemistry, Academy Research Fellow


Previous or other affiliations

Kaisa Helttunen, Department of Chemistry (University of Jyväskylä), Postdoctoral Researcher
Kaisa Helttunen, Department of Chemistry (University of Jyväskylä), Akatemiatutkija


Research interests

Tutkin orgaanisista molekyyleistä muodostuvia materiaaleja ja rakenteita, jotka järjestyvät nanomittakaavassa heikkojen molekyylien välisten vuorovaikutusten avulla. Heikkojen vuorovaikutusten hallitseminen on avain uusien funktionaalisten materiaalien kehittämiseen. Sovellukset voivat olla hyvin monimuotoisia lääketeollisuudesta pinnoitteisiin tai sensoreihin.


Projects as Principal investigator


Publications


Last updated on 2019-11-11 at 09:22