Maija-Reetta Mänttäri-van der Kuip


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkin sosiaalialan ammattilaisten toimintamahdollisuuksia ja työhyvinvointia julkisen sektorin muutoksessa. Työntekijöiden hyvinvointi sekä heidän edellytyksensä tehdä hyvää työtä ovat kiinteästi kytköksissä asiakkaiden mahdollisuuksiin saada apua. Tämä on työni tärkeä motivaattori.


Fields of science


Projects as Principal investigator


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-27-09 at 10:21